Cookies

WAW.travel kan cookies gebruiken tijdens het aanbieden van websiteservices.

De gebruiker kan de registratie van de gegevens van de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toestaan, blokkeren of verwijderen door de browseropties te configureren.

WAW.travel maakt gebruik van het Google Analytics-doelgroepmeetinstrument, een webanalysedienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt direct door Google verzonden en gearchiveerd op servers in de Verenigde Staten.

 

REISGEGEVENS

De gegevens die door de reizigers worden verstrekt tijdens het boeken ervan, worden beheerd via de Google Drive-tools en worden gehost op de Google-servers.

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

WAW.travel, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea van de wet op intellectuele eigendom, deelt mee dat reproductie en openbare communicatie uitdrukkelijk verboden zijn, inclusief de wijze waarop verstrekking van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met enige technische middelen, zonder de toestemming van Roberto Santos Pérez WAW.travel.

Het maakt de visualisatie mogelijk van alle inhoud en elementen van het webportaal, evenals het afdrukken, kopiëren en opslaan ervan in fysieke of technologische ondersteuning, zolang het uitsluitend en exclusief voor persoonlijk en privé-gebruik is. De gebruiker verbindt zich ertoe af te zien van het verwijderen, wijzigen of manipuleren van elk beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de website van WAW.travel is geïnstalleerd.

 

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, het eigendom van WAW.travel, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang daartoe de gebruiker enig recht daarop geeft. De distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar van de exploitatierechten is verboden.

 

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder volledige toegang tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid, of de geschiktheid of bruikbaarheid ervan te garanderen. Een specifiek doel

WAW.travel is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan worden veroorzaakt ondanks het nemen van alle nodige technologische maatregelen om dit te voorkomen. Sluit, voor zover toegestaan ​​door het rechtssysteem, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit: 

  1. Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van defecten en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan diegene waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.  
  2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
  3. Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van oneigenlijk gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is WAW.travel niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familieprivacy en het imago zelf schenden, evenals de regelgeving in oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

SOCIALE NETWERKEN

WAW.travel stelt gebruikers via verschillende hulpmiddelen en toepassingen beschikbaar, koppelingsmiddelen waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot de kanalen en pagina’s van de Website die de aanbieder onderhoudt op verschillende platforms en sociale netwerken van en / of beheerd door derden (bijv. Facebook, Instagram, Linkedin). Het opnemen van deze links op het internet heeft als enig doel het voor gebruikers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot deze kanalen op verschillende platforms en sociale netwerken.

In geen enkel geval deelt de aanbieder met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk dat enige vorm van privé-informatie over zijn gebruikers in de toekomst wordt opgenomen, als het enige doel dat is vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden, evenals in het Privacybeleid van de website. In die zin valt alle informatie die de gebruiker zelf aan deze platforms wil verstrekken onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zonder de provider bij dit proces te betrekken.

De activering en het gebruik van deze applicaties kan de identificatie en authenticatie van de gebruiker (login / wachtwoord) op de overeenkomstige platforms inhouden, volledig extern van de Website en buiten de controle van de provider. Door toegang te krijgen tot genoemde externe netwerken komt de gebruiker in een omgeving die niet door de provider wordt beheerd, dus de provider neemt geen verantwoordelijkheid voor de beveiligingsconfiguratie van die omgevingen.

Om deze reden moet de gebruiker uiterst voorzichtig zijn bij de waardering en het gebruik van de informatie, inhoud en diensten die aanwezig zijn in de gelinkte kanalen, en over de informatie van de eigen of derde partij die hij in deze kanalen wil delen.

WETGEVING EN RECHTSGEBIED

De wetgeving die op deze juridische kennisgeving van toepassing is, is de Spaanse wetgeving en het bevoegde rechtsgebied om te weten welke eisen deze website stelt, is die van de rechtbanken en tribunalen van de stad León.

 

WAW.travel zal elke overtreding van deze voorwaarden melden, evenals oneigenlijk of nalatig gebruik van haar website, en alle civiele en criminele acties uitvoeren die hiermee mogelijk in overeenstemming zijn met de wet.

 

Evenzo behouden de eigenaren van het WAW.travel-webportaal zich het recht voor om gebruikers die inbreuk maken op deze Kennisgeving de toegang tot de website en / of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving of op verzoek van een derde te weigeren of in te trekken. Juridisch, cookiebeleid of negeer het privacybeleid.

 

Open chat